Utnyttja ROT-avdraget

Utnyttja ROT-avdraget

Husavdrag för ROT-arbeten & hushållsnära tjänster

Riksdagen antog den 13 maj 2009 regeringens förslag att skatteavdraget för hushållsarbete även ska omfatta reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet. Därmed införs ett husavdrag som inkluderar både ROT-tjänster och de nuvarande hushållsnära tjänsterna. Det huvudsakliga syftet med skattereduktionen är att minska svartarbetet och öka efterfrågan på arbetskraft inom byggsektorn.
Skatteverket är den myndighet som svarar på frågor om husavdraget. På Skatteverkets webbplats hittar du information om vem som har rätt att göra avdrag, vad man får göra avdrag för och andra vanliga frågor. På Skatteverkets webbplats finns också information om hur du begär utbetalning via e-tjänst men också broschyrer och blanketter om rör husavdraget.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/11257