Boverket informerar

Boverket informerar

…om ändrade regler för brandskydd i Boverkets byggregler

Den 1 januari 2012 träder Boverkets ändrade byggregler, BBR, i kraft. Det är resultatet av ett omfattande revideringsarbete som har genomförts i dialog med bransch och myndigheter. Avsnitten om brandskydd och energihushållning är ändrade. Dessutom inför Boverket regler om ändring av byggnad i BBR.

Läs mer »