Ingen kund är för liten. Inget uppdrag är för stort. Konstruktiv Bygg & Vent Stockholm har metoderna, koncepten och kompetensen. Vi erbjuder såväl helhetsåtagande i projekt som fokus på specifika delar i ett projekt. Konstruktivbygg & Vent är en samarbetspartner som finns med under hela processen. Vi samarbetar med arkitekter, byggherrar, förvaltare och andra aktörer för att nå ett gemensamt mål, att du som slutkund ska bli nöjd. Kontakta oss på telefon: 073 - 505 06 56